– E-helse gir innbyggere og pårørende mer ansvar

Samarbeidet om velferdsteknologi er et godt eksempel på privat-offentlig samarbeid for å gi et mer bærekraft helsevesen, mener Telenors e-helsesjef.

Bakken trakk fram det voksende behov for omsorgsarbeidere for å kunne møte behovet som kommer med en aldrende befolkning.

Samarbeidet om velferdsteknologi er et godt eksempel på privat-offentlig samarbeid, sier Lars Bakken, leder e-helse i Telenor Norge. I tillegg påpeker han betydningen av å ha med pårørende.

– Vi gir pårørende også muligheten til å være med som en del av løsningen, sier Bakken.

Telenor leverer i dag velferdsteknologi til 21.000 brukere. De vanligste brukerne har minst en av følgende tjenester:

  • Trygghetsalarm
  • Andre sensorer med mobilkommunikasjon, for eksempel hvor lenge man er på badet.
  • Automatiske medisindispensere
  • Digitalt tilsyn med kamera
  • GPS-sporing

Telenors e-helse-avdeling mener at denne typen løsninger er viktig for at folk skal kunne bo hjemme lengre. Det tro rde blir svært viktig for et bærekraftig helsevesen.

Lars Bakken presenterte sine tanker om teknologitrender på MESH 5. februar 2019. Rundt 150 deltakere deltok på arrangementet “Smart helse – digitalt samspill mellom deg og dine tjenester”. Her ser du lysbildene han brukte under foredraget:

Les mer