5 ting jeg vil ha i journalsystemet

Dette må jo bare komme. 

(Foto: 041/365 av Morgan. Creative Commons Attibution.)

Pasientens journal

Pasientene tar mer og mer ansvar for egen helse. Så hvorfor kan de ikke føre journal selv? Og dele med fastlegen eller sykehuslegen?

  • Diabetikere kan skrive ned hvordan det går, og lagre blodsukkermålinger.
  • Hjertesviktpasientene kan legge inn vekta og blodtrykket og hvilke legemidler de tar.
  • Den deprimerte kan skrive sine refleksjoner om hendelser, tanker og følelser.

Tiden er inne for at pasientene får gode verktøy for å følge med egen helse, sin helt egne journal. Og dersom de vil, så kan de dele med sine behandlere.

Kunnskapssystemer

Mengden kunnskap, retningslinjer og veiledere som klinikere må forholde seg til er blitt enorm. Og den vokser. Journalsystemene bør hjelpe med finne fram i kunnskapsjungelen. 

Beslutningsstøtte kan da heller ikke være så vanskelig? Har pasienten diabetes og ønsker fornyelse av førerkort, så burde ikke veien være lang til førerkortveilederen. 

Samhandlingsfunksjoner

La oss innse at samhandling i liten grad handler om å jobbe sammen. Det handler om å fordele oppgaver, og i stor grad om å flytte oppgaver til et lavere omsorgsnivå. Dagens journalsystemer er bygd for å håndtere journalnotater internt, og ikke å samhandle med andre aktører. 

Nå er det på tide at vi får verktøyene for effektiv samhandling. 

Analyseverktøy

Det er ikke bare den medisinske kunnskapen som øker, men mengden kunnskap om hver enkelt innbygger øker også dramatisk. Journalsystemene holder seg fast i papiranalogien, men det er ikke lov å gjøre annet enn å skrive bokstaver. Det er ikke en gang lov å tegne en graf. Gi meg for eksempel:

  • Dashboard over viktige parametre – hjerte, kar, lunge og risikofaktorer
  • Grafer over blodtrykket – målt på kontoret og hjemme
  • Mulighet til å sammenstille blodtrykksmedisiner og blodtrykk
  • Mulighet til å sammenstill diabetesmedsiner og blodsukker

Mulighet for programmer utviklet av andre

Det er bare å erkjenne det, først som sist. Ingen er best på absolutt alt. Derfor må vi slippe andre til. Det finnes i dag etablerte standarder som gjør at de som er aller best på et område kan slippe inn i journalsystemet. 

For eksempel gleder jeg meg til 

  • Diabetes-appen: Ditt dashboard over det viktigste å følge med på for pasienten med diabetes. Er blodsukkeret i henhold til målet vi har satt oss? Burde vi lagt til en ACE-hemmer? Del dataene til forskere, hvis pasienten vil det!
  • Mestrings-appen: Hvis jeg vet om et effektivt nettverktøy for depresjon, så vil jeg sende det til innbygger fra denne appen. 

Legg inn en kommentar