Appen kan skade deg!

Det finnes en app for alt. Men det er ikke sikkert at pasienten burde bruke den.

Nylig leste jeg en artikkel der det ble spurt om doktoren har en app å anbefale mot depresjon.

Gjennom jobben min i Direktoratet for e-helse, så har jeg hatt gleden av å jobbe mot en nasjonal verktøykatalog. Den skal hjelpe innbygger og helsepersonell med å finne kvalitetssikrede digitale verktøy. Vi er inspirert av Apps Library i Storbritannia. Vi og Helsedirektoratet har diskutert med innbyggere, fagfolk og myndigheter om hvordan vi kan starte på dette i Norge.

Krav til appene

Det er forholdsvis enkelt å stille krav til universell utforming, personvern og sikkerhet. Det går ofte greit å se på om innholdet er i tråd med retningslinjer og god praksis. Disse kravene må være på plass før man kan starte med utprøving. Men disse kravene forteller ikke om appen er nyttig.

Når referansegruppen for digitale verktøy innen psykisk helse møtes igjen, handler temaet om hvordan innbyggere, fagfolk, leverandører og myndigheter sammen kan lage en ordning for vurdering av verktøy innen psykisk helse. Det må bli en smidig ordning, for vi har ikke tid å vente lenger.

Mer enn info

700.000 har lastet ned Slutta-appen. Den har hjulpet mange med å kutte tobakken. Vi vet at det er en effektiv måte å hjelpe folk på, og et godt eksempel på apper som kan bidra uten at man trenger utveksling av sensitiv informasjon med kliniske systemer.

Men det er ingen tvil om at vi må ha høyere ambisjonsnivå enn bare informasjons-apper.

Tre søyler

Jeg mener at digitale verktøy står på tre søyler:

• Informasjon og læring: Ikke bare tekst, bilder og video – men også interaksjoner mellom innbyggeren og mobilen i form av påminnelser, spill og små digitale smil.
• Kartlegging: La innbygger måle selv hvordan det går, og bruke dette til å håndtere egen helse. Hvis innbygger ønsker det, så skal innbygger kunne dele kartleggingen med sine behandlere.
• Dialog og samhandling: Digitale verktøy skal ikke erstatte kontakten med mennesker. Derfor trenger vi en helsetjeneste der de som foretrekker det kan kommunisere også digitalt med sine behandlere.

Digital samhandling

Digitale verktøy innen psykisk helse ser på hvordan innbyggerne kan dele informasjon fra sine digitale verktøy med behandlere. Det er et komplisert landskap, der verken juss eller IT-systemer er ferdige. Men vi tror det er kjempeviktig at innbyggere og behandlere kan velge å samarbeide digitalt også. Innbyggere ønsker seg det, og forskningen antyder at det er både nyttig og effektivt.

Det finnes dårlige apper. Massevis. Noen av dem kan skade pasienten. De blir vi nok aldri kvitt, men vi kan gjøre det enklere å velge den beste. Den skal være sikker, brukervennlig og ivareta personvernet. Og den skal være bra for pasienten.

En tidligere versjon av manuskriptet er publisert i Dagens Medisin.