Biopsykososial_modell


Den biopsykososiale modellen: Helse forstås ofte i biologisk, psykologisk og sosial kontekst.


Legg inn en kommentar