Bryr du deg om meg, doktor?

Som leger er vi vant til å stille spørsmålene, og styre samtalene. Hva ville pasientene spurt om, hvis de fikk spørre? 

En amerikanske lege fikk en noe uventet forespørsel fra en pasient som ville stille han noen spørsmål, som han nå har beskrevet i det prestisjetunge tidsskriftet JAMA Neurology. Spørsmålene hun stilte var om

  1. Bryr du deg om meg?
  2. Er du den beste?
  3. Kan jeg stole på deg?
  4. Behandler du meg annerledes enn andre? Dømmer du meg?
  5. Vil behandlingen gjøre livet mitt bedre?

Mye av tilliten vi får fra pasienter, tror jeg handler aller mest om spørsmål nummer 1. Bryr du deg?

Den amerikanske legen Francis Weld Peabody ga i 1926 sin siste forelesning til medisinstudentene på Harvard. Da sa han

Time, sympathy and understanding must be lavishly dispensed, but the reward is to be found in that personal bond which forms the greatest satisfaction of the practice of medicine. One of the essential qualities of the clinician is interest in humanity, for the secret of the care of the patient is in caring for the patient

Francis W. Peabody

Jeg fant igjen sitatet i en artikkel skrevet av den 90 år gamle legen J. Willis Hurst i en artikkel som oppsummerer 60 års undervisning. Og på slutten av sitatet finner vi kjernen, tror jeg. Jeg husker det enda fra forordet på Harrisons Internal medicine. Et gigantverk på 3000 sider som handler om hele indremedisinen, men ikke minst om det innerste i medisinen. Nemlig:

The secret of the care of the patient is in caring for the patient