Nå blir helsestasjonene også digitale

Neste generasjons helsestasjon har flere digitale helsetjenester. Det gir økt tilgjengelighet og mange muligheter.

– Man er jo utrolig trøtt og surrete de første to årene. Og for meg kanskje enda, lenger. Da er det veldig bra å ha noe digitalt, forteller småbarnsfar og tjenestedesigner Asgeir Dybvig på EHIN.

Trygg dialog med innbygger

Helsesykeplerer Ann Siri Rømo har brukt DigiHelsestasjon i Stjørdal i 1,5 år.

– Det beste med DigiHelsestasjon er at det er tidsbesparende og det gir mulighet for trygg dialog, forteller Rømo.

DigiHelsestasjon gjør det mulig å ha digital dialog på en trygg og enkel måte med innbygger. Eksempler på bruksområder er

  • Vaksineinformasjon
  • Innbygger kan send bilder av for eksempel utslett
  • Jordmor kan sende prøvesvar til den gravide
  • Helsestasjon kan sende for eksempel vekstkurver til innbygger

Enklere timebestillinger og endringer

En av fordelene for både foreldre og helsepersonell er at det er enkelt å bestille og endre timer.

– Vi er veldig fornøyd, og vil bare ha mer. Vi vil ha flere muligheter, sier helsesykepleier Rømo.

Les mer

Sykehusene flytter hjem til folk, er kommunene klare?

Både kommuner og sykehus leverer stadig flere og mer sammensatte tjenester hjemme hos folk. Men det betyr også stort ansvar for kommunene.

På helseteknologikonferansen EHIN var dette tema på en av åpningssesjonene.

Hjemmesykehus kan for eksempel være

  • Innlagte pasienter i hjemmet. Pasienten mottar behandling fra sykehuset, og med hjelp av teknologi følger man med på målinger
  • Undersøkelser som foregår i hjemmet med bruk av telefon og video
  • Nettbasert behandling hvor man skriver meldinger med hverandre

Kommunene opplever det som positivt å bli involvert i opplæring og forberedelser, slik at de kan bistå pasienten ved behov. Det samarbeides godt mellom helsepersonell i kommunere og på sykehuset. Kommunene får derimot ikke satt av ressurser til tiden de bruker, fortalte Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet.

Kunnskapen om hjemmesykehus tilsier at det kan øke overlevelsesevnen og at det er like trygt. Men det er også krevende for pårørende, som må være på vakt hele døgnet. Det kan du lese mer om i Folkehelseinstituttets omtale av oppsummert forskning om hjemmesykehus.

Fornøyde pasienter

Kunnskapsoppsummeringen ser også på pasientenes opplevelse av å få sykehuset hjem. Det virker som om pasientene stortsett er litt mer tilfredse med hjemmesykehus.

Cochrane-oversikten presiserer at det er få studier, og usikre konklusjoner. De peker også på det store bidraget fra pårørende.

Krevende samarbeid

Både Bodø og Stavanger har vært med som pilotkommuner for å prøve ut digitale hjemmeoppfølgning.

– Tradisjonelt sett har ansvarsoverføringen vært som en stafett. Kommunene leverer fra seg ansvaret til sykehusene, og tar tilbake ansvaret nå pasienten kommer hjem. Men med sykehus hjemme blir det raskere vekslinger, og kanskje litt mer uklare ansvarsforhold, sier Kristine Skjøthaug, avdelingssjef i Stavanger kommune.

– Jeg tror vi er enig om hva vi vil, vi er enige i at innbyggerne skal få gode tjenester, og så må vi bare gjøre det sammen, sa Skjøthaug.

Store teknologiendringer

– Her er det mange flinke leverandører, og mye går raskere enn vi er vant til. Det tette samarbeidet gjør mulig å få på plass nye løsninger på en rask og kostnadseffektiv måte, sa Ole Johan Kvan, leder IKT koordinering, Helse Sør-Øst.

– Samhandling og infrastruktur for datadeling er kjempeviktig. Det er et komplekst landskap, og mange ting som skal henge sammen. Ikke minst må mange aktører dra i samme retning, sier Jan Arild Lyngstad, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Her kan du se mer om KS sine ambisjoner på e-helse

Mikroskopisk deling

Når legen lurer på om du har kreft, så ender han ofte opp med en vevsprøve. Nå kommer Instagram for patologer, bare med litt mer fokus på personvern.

Les mer