Psykisk helse, kunnskap og digitalisering framheves i folkehelsemeldinga

– En effektiv helsepolitikk vil både bære bra for den enkelte, men også bidra til økt bærekraft for vår felles helsetjeneste, sa statsråden da hun la fram meldingen i Røde Kors-huset.

Hun legger vekt på å

  • fremme gode levevanar, som røykeslutt, skulemat og fysisk aktivitet,
  • styrke psykisk helse og livskvalitet, som gjer at fleire meistrar kvardagen
  • verne mot helsetrugslar, som smittevern, vaksinar og luftforureining
  • legge meir vekt på førebyggande arbeid i helse- og omsorgstenesten: fastlegane, helsestasjons- og skulehelsetenesten, frisklivstilbod og lettare tilgang til hjelp for psykisk helse og rus.

Psykisk helse

Helsedirektoratets sektorrapport for 2021 viser at over 60 prosent av kommunene rapporterer om psykisk helse som den viktigaste folkehelseutfordringa si.

– Vi må få mer kunnskap om årsaker til at folk har dårlig psykisk helse, men også mer kunnskap om hva som virker. Kanskje kan vi få en fem om dagen for psykisk helse, sa statsråd Kjerkhol under presentasjonen.

Mere data om folkehelsa

Helse- og omsorgsdepartementet sier de vil prioritere å vidareutvikle de nasjonale helseregisterene og gjøre statistikk mer tilgjengeleg for befolkningen.

Dette vil også gi grunnlag for styringsinformasjon for styresmakter og vere utgangspunkt for innovasjon og næringsutvikling. De tar med seg erfaringer fra pandemien. Kommunene skal få lage egne dashboard til intern styring og som informasjon til lokalbefolkninga.

Se presentasjonen

Regjeringen strømmet og du kan se videoen der Helse- og omsorgsministeren presenterer folkehelsemeldinga.

Gratulere med dagen, sykepleiere!

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Den har vært feiret hvert år siden 1965. Datoen ble valgt fordi det var fødselsdagen til Florence Nightingale. 

Florence Nightingale

Florence Nightingale ble født 12. mai 1820 i Firenze. At hun skulle bli sykepleier var alt annet enn naturlig for en kvinne fra overklarssen. Sykepleie var på den tiden et yrke med dårlig rykte og bestod stort sett av fattigere kvinner.

Hun er kanskje aller best kjent som The Lady With The Lamp, men er regnet som en pioner innen moderne sykepleie. Hun er særlig kjent for tiden hun tjenestegjorde på det britiske feltsykehuset i Selimiye-brakkene i Scutari og for i 1860 å utvikle moderne og profesjonell sykepleie gjennom etableringen av sykepleieskolen ved St. Thomas’ Hospital i London, den første sekulære sykepleierskolen i verden.

Allerede i ung alder ble hun en myteomspunnet kvinne. Kallenavnet The Lady With The Lamp ble skapt under Krimkrigen, da hun som en mild engel med lampe i hånden vandret gjennom de dystre sykehusstuene i Üsküdar og hvisket trøstende ord til sårede og syke engelske soldater.

Men virkeligheten er annerledes enn myten, og historikere gir et annet bilde av Nightingale.

Hun var ikke den ømme og milde, men den bestemte og autoritære administrator og organisator. 

Hun ville ha plan og orden på hospitalene og begrunnet hvor viktig det var med hygieniske tiltak som ordentlige latriner og sanitære anlegg, diettkjøkkener, rent sengetøy og vinduer som kan åpnes og slippe frisk luft inn.

Kilder: Wikipedia. International nursing day  (engelsk), Wikipedia. Florence Nightingale og The lady who became a nurse.  

Arendalsuka hele året?

I morgen starter Arendalsuka. Rikspolitikere, næringsliv, organisasjon, offentlig sektor og akademia samles til et offentlig se-og-bli-sett-gilde. Burde vi ikke ha det hele året?

Les mer

Er vi blitt for løsningsfokuserte?

Jeg savner litt mer problemorienterte folk. Ser at stadig flere rundt meg er blitt løsningsorienterte. Men i iveren over en løsning som vokser i omfang, så er det fort gjort å glemme hva som var problemet. 

Les mer