En plage eller en lidelse?

Ordene vi velger betyr noe. Dersom vi kaller plager for lidelser, så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Men hva er forskjellen?

Både psykiske plager og lidelser er ord som ofte brukes. Til dels om hverandre, og ofte uten klare definisjoner.

Hva er en psykisk lidelse egentlig?

Begrepet er ikke godt definert, men de fleste knytter begrepet opp mot sykdommer og tilstander som tilfredsstiller diagnosekriterier, oftest i et av diagnosesystemene.

Psykiske lidelser er en samlebetegnelse for sykdommer og tilstander som påvirker tanker og følelser. Psykiske lidelser medfører ofte nedsatt funksjonsevne i dagliglivet og kan skape ubehag som reduserer livskvalitet. Psykiske lidelser medfører ofte endring i atferd, men ikke bestandig. (…) Verdens Helseorganisasjon kategoriserer psykiske lidelser i ICD-systemet. 

Ulrik Malt, Per Aslaksen. Psykiske lidelser. Store medisinske leksikon. 

Hva er da en psykisk plage?

Plager er mer et dagligdags ord som brukes om negative følelser. En plage vil alltid være et symptom, og kan være et uttrykk for en normal tilstand eller en lidelse.

Både plager og lidelser oppleves også som belastende, men lidelser vil vanligvis ha større påvirkning på funksjon. Plager kan måles med hjelp av spørreskjemaer.

Psykisk plage

Negativ følelse som oppleves som belastende.

Kan måles med spørreskjemaer.

Kan påvirke funksjonsnivå. 

Psykisk lidelse

Samling av plager som til sammen tilfredsstiller diagnosekriterier for psykisk lidelse. 

Diagnostiseres ofte med spørreskjemaer, strukturerte intervjuer og klinisk vurdering. 

Påvirker i større grad funksjonsnivå.

Legg inn en kommentar