For å forstå helse, må vi forstå mestring

Helse er ikke bare forståelse av sykdom, men aller mest forståelse av mestring av sykdom. Vi trenger mestringssentrert helse!

Den biopsykososiale modellen: Helse forstås ofte i biologisk, psykologisk og sosial kontekst.
Den mest brukt forståelsesmodellen for helse er den biopsykososiale modellen.

Tradisjonelt har helse blitt forstått i den biopsykososiale modellen. Modellen forsøker en helhetlig tilnærming til helse gjennom å inkludere psykologiske og sosiale aspekter i helse.

Mestringssentrert helse

Den biopsykososiale modellen har gitt oss en bredere forståelse av helse, men vi trenger nå en ny modell som setter innbyggers mestring i sentrum. Derfor foreslår jeg at vi forstår sykdom ut fra hva som må til for at innbygger skal håndtere den.

Forståelse, endring, biomedisin og sosiale aspekter er de viktigste delene for å forstå sykdom.
Forståelse, endring, biomedisin og sosiale aspekter er de viktigste delene for å forstå sykdom.

Bakgrunnen for en ny forståelsesmodell er at den gamle modellen ikke tar inn kunnskap og forståelse i særlig grad..

Hvorfor en ny forståelsesmodell?

Bare de få årene jeg har vært lege, så har jeg sett hvordan pasientene klarer stadig mer avanserte oppgaver selv, de håndterer behandlinger som for kort tiden siden skjedde på intensivavdelinger. De pasienten jeg snakker med:

—Overlever stadig mer. De blir derfor eldre og med flere sykdommer

—Tar ansvar for helsen, og vil forstå sykdommen og de valgene som skal gjøres

—Er raske med å komme seg hjem fra sykehuset

—Håndterer avanserte diagnostiske prosedyrer og lærer seg avansert behandling

—Har pårørende som også får og tar mye ansvar

—Finner ut av ting for seg selv, og hjelper mer enn gjerne andre, både familie, venner og andre.

Hva synes du om modellen? Skriv en kommentar under!

Legg inn en kommentar