Fornøyde innbyggere og helsepersonell ser gevinster med digital hjemmeoppfølgning

Hjemme sitter stadig flere pasienter å registrerer symptomer og målinger, og deler med helsepersonell. Digital hjemmeoppfølgning er kommet for å bli.

Bodø kommune ser gevinster av å følge opp pasientene digitalt. I en fullsatt sal delte erfaringene fra den daglige driften med digital hjemmeoppfølgning. Vibeke Tellmann jobber som prosjektleder og rådgiver i Bodø kommunes forvaltning og utviklingsteam for eHelse (ForUT).

– Hele tida har vi vært opptatt av at dette ikke er en tjeneste for nye grupper. Dette er i stedet for, eller et supplement til de ordinære tjenestene, sa Tellmann til deltakerne.

Litt tidligere på dagen hadde helseminister Ingvild Kjerkhol åpnet konferansen med å oppfordre de vel 1400 deltakerne til å se til Bodø.

Helsehjelpa hjelper til

Bodø kommune har etablert Helsehjelpa der helsepersonell tar i mot symptomer og målinger fra innbyggerne. De tilbyr også telefon- og videosamtaler og sender meldinger med innbyggerne.

– Vår behandling baserer seg på en egenbehandlingsplan, der vi lager en plan sammen med innbygger for hva han skal gjøre når han er i grønn, gul og rød sone.

Helsehjelpa følger i dag opp 100 pasienter, de fleste innbyggerne har minst en av disse problemstillingene:

  • KOLS
  • Kreft
  • Diabetes
  • Hjertesvikt
  • Psykisk helse

EHIN 2022 hadde naturligvis en egen sesjon om digital hjemmeoppfølgning. Digital hjemmeoppfølgning er teknologi som gjør det mulig for pasienten å følge helsen tettere i eget hjem. Gjennom spørreskjemaer og måleapparater som kobles til, så kan pasienten dele informasjon om symptomer og målinger med helsepersonell.

Trenger trygge overganger

Merete Johansen fra Nordlandssykehuset delte også sine erfaringer fra Nordlandssykehuset sin side.

– Utfordringen som alle her snakker om, er overganger. Og da må vi være trygge på oppfølgningen når pasienten skal passes på hjemme, sier Johansen.

For Bodø kommune brukes digital hjemmeoppfølgning med fastleger, hjemmebaserte tjenester og sykehuset.

Tror på flere gevinster

Teknologien utvikles stadig, og det gjør også bruken av teknologien. Leverandøren Tellu var helt sikker på det vil komme flere gevinster etter hvert som løsningene videreutvikles.

– Hvis vi gjør dette på riktig måte, så er vi helt sikre på at det vil komme flere både kvantitative og kvalitative gevinster, fortalte Karin Snygna. Snygna er produktansvarlig for Digital hjemmeoppfølging hos leverandøren Tellu.

Bygger digital tjenestetrapp

Velfungerende helsefellsskap er viktige for å lykkes med digital hjemmeoppfølgning. Og ikke minst at man gir riktig tjeneste til pasientene.

Prosjektleder i Agder-regionen Christine Widding Kaspersen presenterte også en omsorgstrapp med digitale helsetjenester.

Digital omsorgstrapp som viser at digitale tjenester kan trappes gradvis opp med pasientens behov.

Les mer

Legg inn en kommentar