Fra plattform til økosystem?

Altfor mange ganger har jeg bare nikket og smilt når noen har nevnt plattformer og økosystemer. Nå har jeg tenkt litt på hva buzzordene betyr.

Jeg ser at gigantiske selskaper i dag defineres seg selv som plattformselskaper. Det er få som ikke har et forhold til enten Facebook, Google, Microsoft eller Apple. De fleste teknologiplattformer ser ut til å dø ut, hvis de ikke lykkes i å bli økosystemer.

På møter og presentasjoner, så har jeg ofte lurt på forskjellene mellom buzzordene plattform og økosystem.

Teknologiplattform

Google gir ingen kjappe svar på hva ordet plattform betyr. Men hvis vi klipper litt fra forskjellige kilder, så virker noen av stikkordene her å være kjennetegn

 • Plattform er en gruppe teknologier som brukes som grunnlag for å bygge andre produkter på toppen
 • Målet med plattformen er at andre skal øke verdien på plattformen gjennom å tilby produkter som er gode.
 • Plattformen består ofte av en rekke moduler, der man kan bruke litt eller mye
 • Plattformen gir leverandøren mulighet til å selv utforme produktet som skal leveres, men ofte med noen begrensinger som settes av plattformeier
 • Leverandøren velger å bruke plattformen, fordi den gir merverdi sammenliknet med å gjøre det fra grunnen selv
 • I selve plattformen er det ofte en miks av platformeieres egen teknologi, og teknologi fra leverandører

Økosystem

Økosystem ser ut til å defineres i hovedsak som en teknologiplattform med suksess. Altså en teknologiplattform med noe levende på toppen.

Min utdanning er jo mer biologi enn teknologi, og i biologien så er økosystemene kjennetegnet av at levende organismer interagerer med hverandre, men også med omgivelsene de lever i.

Det tror jeg betyr at

 • Økosystemet trenger en plattform som blir tatt i bruk, av både utviklere og brukere
 • Et økosystem består av både teknologi, produkter og mennesker.
 • Produktene i et økosystem interagerer ikke bare med plattformen, men også med andre produkter
 • Mens plattformen defineres av hvordan tjenestene kan leveres, så defineres økosystemet av hvordan brukeren opplever dem.
 • Kanskje et utilsiktet ordspill, men de platformene som har blitt til bærekraftige økosystem, ser ut til å ha økonomisystem som en del av økosystemet.

Så den gamle spøken om at plattformen, det er det som står igjen når toget er gått, er kanskje ikke så dum likevel.

Jeg tar gjerne i mot hjelp, innspill eller korreksjoner. Bare legg igjen en kommentar under! Eller kjør diskusjon på twitter med — @losol