Helsekrisene myndighetene forbereder seg på

Beredskapsdirektoratet sier helsehendelser er det de frykter mest i årene som kommer.

Det er særlig muligheten for legemiddelmangel eller pandemier som bekymrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i deres siste rapport.

Legemiddelmangel kan eksempelvis komme på insulin, som mange diabetikere er helt avhengig av for å overleve. Sannsynligheten settes til 90% de neste 100 årene. Og anslagene går på 2500 dødsfall.

DSB tror sannsynligheten for pandemi er 75% i løpet av 100 år. Da anslår direktoratet at rundt 8000 mennesker kan dø.

Vi kommer til å bli overrasket igjen.

Cecilie Daae, direktør i DSB

I tillegg fokuserer de en del på dataangrep mot sentral infrastruktur. De viser til dataangrepet på Helse Sør-Øst som et eksempel. I tillegg kan strøm eller kommunikasjonsnett rammes, og sette helsevesenet litt ut av spill.

Men alt i alt, så må jeg jo si at rapporten er hyggelig lesning. Jeg kommer til å sove godt i natt også, for det kan vel ikke være så mange andre steder å sove som er tryggere?