Helseministeren ønsker sterkere kommunalt fokus på e-helse

Nå er det slutt på de store statlige prosjektene, det skal skje mer i kommunene. Helseministeren skryter av Bodø-miljøet og sier det er bare er å slå seg løs slik som Bodø gjør.

Helseministeren åpnet tirsdag 8. november 2022 helsekonferansen EHIN. EHIN har over 1400 deltakere, både fra Norge og utlandet.

– Vi skal styrke kommunenes evne til å etablere gode journalløsninger, stimulere til bruk av velferdsteknologi, og bidra til samhandling mellom kommuner og helseforetak.

Skryter av Bodø-miljøet

Statsråden startet innlegget sitt med å fortelle om Linken eHelselab i Bodø. Statsråden var på besøk der i september. Her tester Bodø kommune, sykehus og industri nye medtek-løsninger sammen.

– Bodø kommune, Nordlandssykehuset og de andre aktørene viser vei. Det er fantastisk å se initiativene, engasjementet og skaperånden.

– Bodø er en nasjonal hub for e-helse

Bodø kommune og Nordlandssykehuset samarbeider godt om innovasjon. Og kommunen ønsker gå foran for gode løsninger for innbyggerene.

– Dere trenger dere ikke å få godkjent-stempel fra meg for å bli nasjonal hub for e-helse. Jeg sier som jeg sa da – det er dere allerede!

Helseministeren pekte på samhandling, og hadde kanskje også med en trøndersk referanse til byens fotballag

– Fordi dere har tatt på den gule ledertrøya og gjort egne grep for å sikre bedre flyt og samhandling i egen helsetjeneste. Det viser vei for andre kommuner – og for andre sektorer, sa Kjerkhol.

Legg inn en kommentar