Innovasjon – hva er det?

Både ledere og kolleger snakker om å være innovative og smarte. Men hva er egentlig innovasjon? 

Innovasjon, fornyelse; nyskapning; forandring; nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser; å bringe fram endringer i måten økonomiske goder eller andre verdier blir produsert på. Innovasjon er en betegnelse på menneskeskapt endring av verdiskapende aktiviteter.

S

Ørstavik er forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge og skriver om innovasjon i Store Norske Leksikon. Han bruker følgende kategorier av innovasjon, som kan kombineres:

  • Produktinnovasjon: Å skape nye produkter, enten det er varer eller tjenester. 
  • Prosessinnovasjon: Å endre måte en vare eller tjeneste produseres på. 

Men innovasjons-ideer har liten verdi i seg selv. Det er selvfølgelig gøy å dele nye ideer i sosiale medier, å få både liker og kommentarer, men de fleste ideer dør ut i innovasjonsprosessen.

Innovasjonsprosesser

Den linære modellen er den tradisjonelle måten å forstå innovasjon på. Et behov gjør at man leter etter teknologi som kan utvikles, designes å tas i bruk. En stor utfordring med innovasjon innen helse, er at mange av aktørene som driver med utvikling er langt unna der behovene er. 

Andre forklarer innovasjonsprosseer med en økologisk modell. Den økologisk modellen tar inn over seg over at endringsprosesser skjer ved at de mest levedyktige overlever, mens andre dør ut. 

I praksis fungerer ikke modellene for å forstå innovasjonsprosesser innen helse. I praksis fungerer innovasjon i kompliserte nettverk, der både innbyggere, helsepersonell, helseorganisasjoner, myndigheter og leverandører spiller sammen. I en rapport om helhetlig innovasjon fra Helsedirektoratet (3) kan vi se følgende skisse: 

Illustrasjon av økosystem for innovasjon.
Helsedirektoratets skisse over innovasjonssystem for helse. 

Hvem overlever?

Jeg har ikke anelse. Men jeg tror de kjennetegnes av at de ideene som overlever løser et problem. Og de gjør det på en god måte. 

Men uansett hvem som overlever så er ikke innovasjon unnfangelsen av en super ide, men å få gode ideer ut i det virkelige liv. 

Litteratur

  1. Finn Ørstavik. Innovasjon. Store Norske Leksikon. 
  2. Finn Ørstavik. Innovasjonsprosesser. Store Norske Leksikon.
  3. Helsedirektoratet. Helhetlig system for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Helsedirektoratets anbefalinger til organisering og tiltak for økt
    innovasjonsevne og innovasjonskapasitet. Rapport IS-2672. 

Legg inn en kommentar