IT-gigantene går sammen for åpne helsestandarder

IT-gigantene har slått seg sammen om standarder for utveksling av helseinformasjon. 

(Foto: Nasa Goddard Space Flight. William L. Stefanov, NASA-JSC. Creative commons attributin.)

Microsoft, Amazon, Google, IBM, Oracle og Salesforce har møttes på en konferanse i Washington, og har meldt seg på diskusjonen om hvilke standarder som skal brukes for utveksling av helsedata. 

De slår fast at de ønsker å fjerne barrierer for utveksling av helsedata, og særlig helsedata i skyer og kunstig intelligens. Et gjennomgående trekk med det som er åpent tilgjengelig, er at de i stor grad bygger tjenester rundt pasienter, og ikke helseaktører. 

For å få til dette, så er de enige om at vi trenger:

  • Friksjonsløs datautveksling, men med tillatelser og kontroll, vil gi bedre pasientomsorg, bedre brukertilfredshets og lavere kostnader
  • Interoperabilitet må ta høyde for behovene til pasienter, helseaktører, utviklere, forskere, farmasøytisk industri og andre interessenter.
  • Åpne standarder, åpne spesifikasjoner og verktøy med åpen kildekolde er essesinseilt for å få til dette. De nevner blant annet HL7 FHIR og Argonaut-prosjektet.
  • For å få til dette skal de støtte prosessene gjennom å delta i gruppene som jobber for åpenhet. 

Uttalelsen er interessant, fordi den antyder at selskapene har stor verdi av å kunne utveksle data med hverandre. Den markerer også at gigantene er godt på vei inn i helsesektoren. Det jeg har fått med meg er at: 

Jeg tror teknologigigantenes retning på dette kommer til å få betydning for nasjonale og lokale initativ over hele verden. Fyll gjerne på i kommentarfeltet med dine tanker!

Legg inn en kommentar