Jeg elsker kommunen!

Aldri før har jeg vært i en mer kompleks organisasjon enn kommuner. Bredden på tjenestene er ekstrem, mens høyden fra kommunedirektør og ordføreren og opp til innbyggerne er ultrakort.

Her er en liten statusmelding fra kommunen!

Innbyggerne elsker å bo i kommune ❤️

Det viser seg at absolutt alle bor i en kommune. Og de liker det så godt at de gjør det stadig lengre. Særlig er det pensjonistlivet i kommunen som har den største veksten. Pensjonistene har generasjonsvennlige dager, og passer på både barnebarn og bidrar til nærmiljøet. Stadig flere pensjonister er med i likepersongrupper, der de utveksler mestringserfaringer.

Det er naturligvis også noen utfordringer med lange liv i kommunen 😱. Velferd og helsevesen gjør at folk lever med mer sammensatte utfordringer og sykdommer. Det er også mange som blir ensomme, og føler utenforskap. Og for å få hjelp, så kreves helsekompetanse. EDB-en kan også være litt humørsyk, og det er ikke bare-bare å finne fram.

Det er alltid jobb til deg i en kommune 🤗

Hvis du er sykepleier eller fastlege, vel og merke. Og mange andre yrker. Kommuner elsker arbeidstakere, og selv om det er travelt, så finnes det ingen bedre steder å bruke hele din kompetanse 🧑🌾. Tilliten fra ledere er høy, og ikke minst er den i vekst, så lenge du er grei med innbyggerne du jobber for.

Nå er det ikke fritt for utfordringer å være ansatt i kommunen heller 😢. Oppgavene øker stadig i både antall og omfang. Forventningene fra innbyggerne øker, også til tilstedeværelse i alle kanaler, særlig de digitale 💻. Kvaliteten på tjenestene bare øker og øker, og summen av kompeksitet er svært høy.

Kommunen skapes av de som bor der 🏡

Innbyggerne elsker å gjøre kommunen enda bedre. Det gjør de med å ringe, stemme, delta i politikken og diskutere seg i mellom 📢. De har ofte ingenting i mot å ringe inn et forbedringsforslag heller. Denne nærheten mellom alle i kommunen er kommunens gull 🥇. Tjenestetilbudet er utviklet over mange år, for å sikre alle tjenester som ikke andre tar seg av.

Komplekse og helhetlig tjenester er derimot ikke gratis 💰. Tjenesten øker stadig i omfang, mens pengesekken ikke alltid vokser i samme tempo. Og det krever både folk og kompetanse å holde hjulene i gang. Ikke minst, man må finne en måte å prioritere hva man skal drive på med.

Samfunnet, det er oss kommunene 🌎

Naboene lager seg små samfunn, og de sørger for å lage seg gode nærmiljøer. Samfunnene skjønner at de må være tilgjengelig for alle 🧑🦽. Og at det viktigste for et samfunn er å overleve. Bærekraft er ikke bare miljø, men også sosialt og økonomisk.

Våre samfunn utsettes nå for store utfordringer🦾. Noen av de største er at vi har innbyggere med stadig større behov for velferdstjenester. I tillegg er det en lavere andel av befolkning i arbeidslivet, og den sosiale ulikheten ser ut til å øke.

Oppsummert, så er dette en slags figur over livet i kommunen:

Oppsummering av muligheter og utfordringer i kommunen.

Legg inn en kommentar