Mikroskopisk deling

Når legen lurer på om du har kreft, så ender han ofte opp med en vevsprøve. Nå kommer Instagram for patologer, bare med litt mer fokus på personvern.

FOTO: Før måtte man ha en liten bit med vev i hånden for å mikroskopere den. Nå kan man dele mikroskopiske bilder av vev. Foto: Primo Star, Zeiss. CC-BY-SA.

Mange vet at patologer gjør obduksjoner, men få vet at nesten alle pasienter de har er levende. Alle føflekker du fjerner hos fastlegen, og prøver av vev på sykehus mikroskoperes av patologer. Og for de kvinnelige leserne, så er det altså patologer som vurderer celleprøvene. Dermed har de en superviktig oppgave i vurderingen av din helse. Men patologene møter noen utfordringer

  • En stadig eldre befolkning, som lever lengre – og får flere sykdommer
  • Stadig mer avansert diagnostikk, bidrar til økt antall prøver
  • Fagfeltet blir stadig mer spesialisert – allerede i dag finnes det 15 fagområder innenfor patologi.

Det gjør at det er et skrikende behov for å kunne få hjelp fra andre patologer, ofte på andre sykehus. Inntil nå har dette betydd at man må pakke vevsprøven i en konvolutt, og sende i posten til de andre som skal se på prøven.

Målet er ikke digitalisering i seg selv, men lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger

Prosjektleder Anna Hurrød

Når man nå begynner å digitalisere bilder av vevsprøvene, så vil det forenkle muligheten for at andre spesialister kan gjøre en vurdering av samme prøve. Det hele blir et slags Instagram for patologi, bare at det blir ganske strengt hvem som får se på bildene.

Prosjektet handler ikke bare om kvalitet og effektivisering, men også om utdanning av nye patologer. Derfor er det også planlagt en nasjonal opplæringsplattform som del av prosjektet.

Prosjektet Digital patologi ble presentert av Anna Hurrød på MESH 5. februar 2019. Rundt 150 deltakere deltok på arrangementet «Smart helse – digitalt samspill mellom deg og dine tjenester». Her ser du lysbildene som ble brukt:

Les mer om digital patologi