Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Engelske betegnelser: electronic health record (EHR), electronic medical record (EMR)

Elektronisk pasientjournal er digitale fortegnelser av opplysninger om en persons helse. 

Kilder: