– Plattformer er framtiden innen e-helse

Kunstig intelligens, plattformer, bedre legemiddelhåndtering, FHIR og personvern sto på agendaen da Direktoratet for e-helse presenterte utviklingstrekkene innen e-helse. Se video!

(Foto: Christine Bergland av Rebecca Ravneberg)

Direktoratet for e-helse presenterte i dag Utviklingstrekk 2019. Rapporten ble lagt fram direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse. Både i rapporten og under presentasjonen ble plattformer trukket fram som et utviklingstrekkene.

Ønsker plattformer

Bergland brukte blant annet helsenorge.no-plattformen som et eksempel i presentasjonen. Standardiserte og åpne grensesnitt på Helsenorge-plattformen skal bidra til at private aktører kan gjøre sine løsninger tilgjengelig for innbyggere via Helsenorge.

– Mange leverandører mener at portalen bør åpnes opp, og der er vi i ferd med å se på løsninger. For eksempel åpner vi nå opp for leverandører av videokonsultasjoner. Og det er det som er målet, nå som vi har fått på plass de grunnleggende tjenestene, fortalte Bergland fra scenen.

Også i diskusjonen rundt journalsystemer påpekte hun at plattformer er veien å gå.

Ønsker å vise fram de beste

E-helsedirektøren var opptatt at det er mange positive utviklingstrekk, og ønsket at flere bidro til å løfte fram det som går bra også.

– Vi ønsker transparens, kunnskapsgrunnlag, å løfte fram det som går bra, og ikke bare snakke om utfordringer. Det er viktig å se på forskjeller, se hvem som er gode – til inspirasjon for andre.

Utviklingsrapport 2019 handler også om

  • Legemiddelområdet
  • Kunstig intelligens
  • Standardisering
  • Informasjonssikkerhet og personvern

Se mer i videoen fra presentasjonen under, eller scroll enda lenger ned og les rapporten!

Presntasjonen av utviklingstrekkene ved direktør i Direktoratet for e-helse Christine Bergland.

Legg inn en kommentar