Podkast: Bare halvparten tar hjertemedisinen – kan mer informasjon hjelpe?

Bare halvparten tar hjertemedisinene sine som forskrevet. Mange pasienter får lite informasjon om hvorfor og hvordan de skal ta medisinene. Prosjektet medisinstart ser på om mer kunnskap kan gi bedre helse.

Følg podkasten på Spotify eller iTunes, eller hør den under her!

Vi har aldri før hatt så høy levealder, og dette handler ikke bare om tilgang på rent vann og matsikkerhet. Det handler også om at vi har klart få effektiv behandling for en rekke sykdommer som man før døde av, til dels i ung alder.

Det kan være vanskelig å vite både hvorfor og hvordan man skal ta legemidler. For hjertesviktpasienter, så peker flere studier på at det er bare halvparten som tar legemidler slik som ønsket (1).

Medisinstart er et tilbud for pasienter som starter opp med en del nye faste medisiner. Eksempler er blodtrykksmedisiner, blodfortynnende og kolesterolmedisiner.

Godt supplement til samtalen med venninner

Oløf Gudbjørg Østerholt er en av pasientene som nå har startet på faste medisiner. Hun sier at legemiddelsamtale var et godt supplement til samtalen med venninner om legemidler.

– Det kan jo ha sin verdi å høre erfaringer og meninger fra venner og kjente om medisinbruk og bivirkninger, men så er det jo veldig individuelt, og a er det jo godt å kunne snakke med en fagperson.

Medisinstart inviterer farmasøytene til å bli en del av laget av hjelpere som står rundt pasientene. Østerholt opplever tilbudet som et godt supplement til det tilbudet hun allerede har, blant annet fra fastlegen.

Kan være veldig mye informasjon på en gang

Sykehusfarmasøyt Martha Louise  Cuevas-Østrem er en av farmasøytene som har startet med legemiddelveiledning. Hun forteller at mange av pasientene kommer rett fra sykehuset og har fått veldig mye informasjon på en gang. Hun er glad for at Sykehusapoteket på Ahus er med på prosjektet, fordi hun tror det kan bidra til bedre etterlevelse.

­– Etterlevelse er et problem for helsevesenet, for samfunnsøkonomien, og ikke minst for pasienten selv som går glipp av positiv behandling. Verdens helseorganisasjon sier at 50% av pasientene med kroniske lidelser har problemer med etterlevelse, forteller Cuevas-Østrem.

Det er ikke tilfeldig at legemiddelsamtalen gjøres i to omganger, og den begge en liten stund etter man har startet med medisinen.

– Det er veldig nyttig for veldig mange å kunne spørre spørsmål, forteller farmasøyten. Og legger til at veldig mange spørsmål er veldig enkle ting å svare på.

Apotekforeningen fornøyd sålangt

Farmasøyt Hilde Ariansen i Apotekforeningen sier de har tenkt nøye gjennom opplegget.

– Mange får spørsmål og bekymringer omtrent 10 dager etter de har startet med en medisin. Tjenesten er designet for å fange opp spørsmålene som da kommer. Det hende at bivirkninger har begynt å komme, eller pasienten spør seg om man trenger den nye medisinen.

– Vi håper Medisinstart fører til at enda flere får en forståelse av sin behandling slik at vi får økt etterlevelse, forteller Ariansen.

Litteratur

  1. Oosterom-Calo R, van Ballegooijen AJ, Terwee CB, et al. Determinants of adherence to heart failure medication: a systematic literature review. Heart Fail Rev. 2013;18(4):409–427.
  2. Apotekforeningen. Medisinstart: Helsedirektoratet anbefaler offentlig takst og treårig prøveordning. https://www.apotek.no/nyhetsarkiv/aktuelt/medisinstart-helsedirektoratet-anbefaler-offentlig-takst-og-tre%C3%A5rig-pr%C3%B8veordning-2

Legg inn en kommentar