Podkast

Helselosens podkast handler om mestring av egen sykdom og helse.

Showet distribueres på Spotify og iTunes.

Du kan lytte og lese mer om episodene

Har du ideer eller innspill, så send de til ole (a) www.helselosen.no