Studenthelseundersøkelsen 2022: De fleste har det bra, men flere sliter mer

Studentenes helse- og trivelsundersøkelse SHOT er norges største studentundersøkelse, og ble lagt fram i dag.

Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år. I tillegg gjorde man en tilleggsundersøkelse under koronapandemien i 2021. 

Resultatene ble lagt lagt fram 8. september 2022 på legenes hus. En lydhør helseminister fikk med seg funnene.

– Vi er veldig glad for god og presis kunnskap, det er det beste utgangspunktet for en presis politikk, sier helseminister Invild Kjerkol.

De fleste studenter har god helse

75% av studentene er fornøyde med studiebyen sin. Dette var langt verre i 2021, men når samfunnet nå igjen har åpnet opp, så er også studentene godt fornøyde. 

Like mange av studentene oppgir at de har god helse. Men 4 av 10 studenter sier at de har hatt mye helseplager siste uken. 

Ytterligere økning av psykiske plager

Undersøkelsen viser at 42% av studentene rapporter om psykiske plager, mens 35% har så store plager at de kan betegnes som alvorlige plager.

Undersøkelsen ser også på hvor stor andel som har så store plager at de kan klassifiseres som en psykisk lidelse

Maika Godal Dam er leder for Norsk studentorganisasjon NSO er ikke overrasket over tallene som kommer fram. I panelet etterlyste hun økt fokus på treffsikre løsninger.

– Det er ikke bare en årsak til tallene vi ser, og det er heller ikke bare en løsning. Hvordan bor vi, hvordan spiser vi, og har vi tid til å ta en pust i bakken, spurte Dam.

– Studentene trenger en tilværelse som vi mestrer, der vi kan ta gode valg selv. Jeg håper oppriktig at når vi sitter om 4 år, med nye tall, så har vi fått på plass løsninger som virker. Gode, treffsikre løsninger, presiserte Dam.


– Tiltakene kan ikke være som å kaste spaghetti på veggen, der spaghettien noen ganger henger, og andre ikke, sa Maika Godal Dam, leder i studentorganisasjon NSO under paneldebatten. Foto: NSO / Skjalg Bøhmer Vold.

– Vi trenger et krafttak fra alle kanter for å finne løsninger, og ikke bare tall. Vi kan ikke fortsette med at tiltakene er omtrent som å kaste spaghetti på veggen: noen ganger henger det, andre ganger ikke, sa Dam til både latter og refleksjon i salen. 

Ensomhet er vanlig

29% av studentene savner ofte noen å være sammen med, og en femtedel av studentene føler på utenforskap og isolasjon.

Tallene har falt siden undersøkelsen ble gjennomført midt i pandemien i 2021. Likevel ser at vi at ensomhet er ganske vanlig blant studentene.

Seksuell trakassering

39% av kvinnene oppgir å være utsatt for seksuell trakassering, og nesten 5% av kvinnelige studenter svarer at de har vært utsatt for voldtekt.

Det er en markant kjønnsforskjell i omfanget av seksuell trakassering, der 39 % av kvinnene og 9 % av mennene har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

Statsråden for høyere utdanning Ola Borten Moe var tilstedet i panelet, og la ikke skjul på at han var overrasket over tallene.

– Fokuset på seksuell trakassering har vært høyt, og det har vært en stor kulturendring i hele samfunnet. Og da skulle man forvente at tallet på seksuell trakassering går ned, og ikke opp, sier en overrasket utdanningsminister.

Ønsker seg flere alkoholfrie arrangementer

41% av studentene rapporterer om at de har et risikofylt eller skadelig alkoholbruk.

Godt over halvparten av studentene etterlyser nå alkoholfrie tilbud. Og studentene etterlyser flere alkoholfrie tilbud. De sier også at de har latt være å delta på studentarrangementer på grunn av at det drikkes for mye der.

Les hele rapporten på studenthelse.no.

Legg inn en kommentar