Historien om kriterier for prioritering i helsetjenesten

Vårt helsevesen baserer seg på likeverdig tilgang til helsetjenester. Derfor jobber man for å lage kriterier som skal bidra til en rettferdig fordeling av helsetjenester. Dette er de viktigste prinsippene for prioritering.

Les mer