Fokus på tilgang og personvern i ny pasientjournalforskrift

En ny forskrift om pasientjournal som ble vedtatt 1.mars er enklere og mer tilpasset den digitale hverdagen som både pasienter og helsepersonell lever i.

– Dette er enda et lite skritt mot en mer digital helsetjeneste der vi gjør det lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted, sier helseminister Bent Høie på regjeringen.no.

Forskriften har som formål å bidra til

  • pasienter ved hjelp av relevant og nødvendig dokumentasjon kan gis helsehjelp av god kvalitet, inkludert effektive og gode pasientforløp
  • personvernet ivaretas, inkludert pasientens rett til informasjon og medvirkning
  • helsehjelpen kan kontrolleres i ettertid.

Den nye forskriften er laget i tråd EUs nye personvernforordning. All bruk av opplysninger og all tilgang til opplysninger skal logges og vil kunne kontrolleres i ettertid.

Les Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) (pdf)

Legg inn en kommentar