Ukeslutt #09: Plattformer, pasientjournalforskrift og medieoppsummering

Her er et sammendrag av hva jeg fikk med meg i uka som gikk.

– Plattformer er framtiden innen e-helse

Kunstig intelligens, plattformer, bedre legemiddelhåndtering, FHIR og personvern sto på agendaen da Direktoratet for e-helse presenterte utviklingstrekkene innen e-helse. 

Direktoratet for e-helse presenterte fredag rapporten Utviklingstrekk 2019. Rapporten ble lagt fram av direktør Christine Bergland. Både i rapporten og under presentasjonen ble plattformer trukket fram som et av utviklingstrekkene.

Bergland brukte blant annet helsenorge.no-plattformen som et eksempel. Standardiserte og åpne grensesnitt på Helsenorge-plattformen skal bidra til at private aktører kan gjøre sine løsninger tilgjengelig for innbyggere via Helsenorge.

Les mer og se video fra lanseringen

Fokus på tilgang og personvern i ny pasientjournalforskrift

En ny forskrift om pasientjournal som ble vedtatt 1.mars er enklere og mer tilpasset den digitale hverdagen som både pasienter og helsepersonell lever i.

– Dette er enda et lite skritt mot en mer digital helsetjeneste der vi gjør det lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted, sier helseminister Bent Høie på regjeringen.no.

Notert!

Dette er noe av de jeg har lest i andre medier siste uken.

  • – Helse-Norge herjes av manglende digitalisering  — Gamle systemer og manglende standarder gjør informasjonsflyten elendig. Trolig er tusenvis av årsverk rundt om i Helse-Norge bundet opp i meningsløs, ineffektiv tid ved skannerne, skriver TUs Jan M. Mobeg i en kommentar hos Teknisk Ukeblad.
  • Kan ny teknologi endre arbeidsprosessene til det bedre?  —  Til tross for velbegrunnet skepsis håper vi å lære av andres feil, at vi lytter klokt til Riksrevisjonens kritikk i Danmark og sørger for å være godt forberedt. Hvis Helseplattformen lykkes, kan ny teknologi bidra til å endre arbeidsprosesser til det bedre. Det hviler et ansvar på regionen. Det skriver leder i Sør-Trøndelag legeforening Lindy Jarosch-von Schweder om helseplattformen hos Dagens medisin.
  • Helseplattformen er et riktig valg  —  Medieoppslag de siste dagene kan skape et inntrykk av at Trondheim kommune er i tvil om valg av løsning og leverandør til Helseplattformen. Dette stemmer ikke. Vi står fullt og helt bak prosjektet Helseplattformen og valget av Epic som leverandør, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune i Dagens medisin. Også NRK Dagsnytt har saken på radio.
  • «Forskning viser» – eller gjør den det?  —  Studiene må vurderes ut fra holdbarhet, gyldighet og kvalitet. Men hvordan skiller vi mellom god og dårlig forskning, spør ansvarlig redaktør i forskning,ni Nina Kristiansen. Hos Kommunal rapport kan du få en kjapp innføring i hvordan du vurderer forskning.

Ikke glem…

Å sjekke kalenderen med oversikt over hva som skjer. Her er et utdrag: 

  • 18.-19. juni 2019 skal det handle om kunstig intelligens og maskinlæring i helsetjenesten. En nasjonal konferanse arrangeres i Bodø, med foredragsholdere fra blant annet IBM Watson og den verdenskjente Mayoklinikken. Mer informasjon.  
  • Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten —  22/03/2019 – 03/03/2019
  • Kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personell  — Gratis kurs som gir økt forståelse for trusler, krav og tilnærming til informasjonssikkerhet hos virksomheter som benytter medisinsk utstyr. —  02/04/2019 – 03/04/2019
  • KlinIKT 2019  —  KLINIKT arrangeres av flere helseforetak, Høgskolen Innlandet og NTNU Gjøvik. Bergen 3.-4.april.  —  03/04/2019 – 04/04/2019
  • EFMI STC 2019  —  EFMI STC 2019 er en konferanse for bruk av IKT i helsetjenesteforskning. Hannover, 7.-10. april 2019  —  07/04/2019 – 10/04/2019

En siste ting…

Send oss gjerne tips om saker eller arrangementer vi bør skrive om i kommentarfeltet. Eller registrer deg du ønsker å få dette som nyhetsbrev.

Legg inn en kommentar