Ukeslutt #10: Kvinneseier for Høie, risikostyring og faksnekt

Det har vært nok en spennede uke, og her har du ukas viktigste nyhetssaker.

Høie får skryt for mange kvinnelige direktører

Kvinneandelen blant kvinnelige sykehusdirektører har steget fra 10% til 45% på bare to år. I en kommentarartikkel i Dagens Medisin kan vi lese at han får skryt fra både Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Fagforbundet.

Nekter å sende flere legemiddellister på faks

– Boikotten er en reaksjon på at man ennå ikke har klart å lage en e-reseptløsning for multidose, mens all annen reseptskriving skjer elektronisk, sier leder Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening i en nyhetssak hos NRK. Direktoratet for e-helse har startet gjennomføring av prosjektet Multidose i e-resept, som skal sørge for elektronisk ordinasjon også til multidose, og håper å kunne pilotere løsningen snart for legene.

Datatilsynet ønsker mer felles forståelse av personvern

– Det er uheldig når ulike regelverk for personvern og datasikkerhet tolkes forskjellig internt ved OUS og på tvers av ulike helseforetak. Interne forhold må løses internt, men vi ønsker å bidra til bedre systemer og felles tolkning nasjonalt, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet til Dagens Medisin.

Kan ny teknologi være skadelig?

– Det er nødvendig at både myndigheter, de som driver helse- og omsorgsaktiviteter samt utøvere i leverandørbransjen, tar inn over seg at helhetlig risikostyring må være en integrert del av både tilsyn, innkjøp, drift og produktutvikling, skriver Rune Winther og Geir Sverre Braut i en kronikk i Dagens Medisin.

Bestiller prøver uten nytte

En ny norsk kvalitativ studie studerer legers forhold til overdiagnostikk. Leger er opptatt av å møte pasientenes behov, og innrømmer at en del prøver bestilles uten at det kan forventes noen nytte. – Det er veldig tankevekkende at vi bestiller undersøkelser som vi vet at ikke vil komme til nytte. Vi handler mot bedre viten. Vi tør ikke la være, sier førsteforfatter Opdal til Dagens medisin. Les gjerne forskningsartikkelen også!

En siste ting…

Send oss gjerne tips om saker eller arrangementer vi bør skrive om i kommentarfeltet. Eller registrer deg du ønsker å få dette som nyhetsbrev.

Legg inn en kommentar