Vi trenger en App Store for helseapper!

For akkurat ti år siden lanserte Apple sin App Store for Iphone. Det markerte starten på en ny æra for hvordan vi bruker mobilene våre. Analytikere tror verken mobiltelefoner eller Apple hadde vært det samme uten dette økosystemet.

Ikke bare forandret Apples mobiltelefoner og skapte en ny måte å tjene penger på, men konseptet dannet grunnlaget for en ny type tjenester. Apper for å bestille tjenester, eksempelvis Nabobil-appen og Uber.

Også innen helse har vi sett en enorm vekst av tjenester som leveres på mobil. Alt fra frittstående apper, til mer avansert medisinsk overvåkning. Noen tjenester brukes bare på mobilen, mens andre har mulighet til å sende data og målinger til andre. 

Vi trenger et økosystem for helseapper!

Vi får stadig mer erfaring på at digitale verktøy kan være god behandling for mange sykdommer. Eksempelvis er effekten av internettassistertbehandling av depresjon like effektivt som konvensjonell terapi. 

Men det er vanskelig for både innbygger og helsepersonell å vite hva som er effektivt, og ikke minst hvordan de kan tas i bruk på en god måte. 

Tenk om man kunne søke i en portal inne i pasientjournalen etter apper?

Digitale verktøy i journalen. Eksempel-skjermbilde.
Søk etter angstverktøy slik det kunne sett ut fra et journalsystem.

En egen app store for helse-apper. Både små og store. Innholdet kunne være diabetes-risikokalkulatorer, hjerte-risikokalkulatorer, helse-oppfølgnings-apper og også mer omfattende app-er.

For eksempel kunne man se for seg at mestringskurs for ulike sykdommer og lidelser. Innen psykisk helse har flere studier vist at nettbasert behandling kan være like effektivt som konvensjonell behandling. 

Jeg tror både innbyggere og helsepersonell er interesserte i å prøve ut denne typen behandling, men vi trenger en enkel måte å starte med det, og ikke et lass av administrasjonsportaler, der man må nettadresse, innboks, brukernavn og passord på hver enkelt.

Vi trenger en App Store for helse-apper! Der både helseforetak, universiteter og andre leverandører kan levere innhold – og der vi kan merke med hvordan innholdet er kvalitetssikret! 

Legg inn en kommentar