Mestringsbasert medisin


Forståelse, endring, biomedisin og sosiale aspekter er de viktigste delene for å forstå sykdom.


Legg inn en kommentar