Hva er pasientens netthelsetjeneste?

Foto: Bjørn Stuedal

I oktober 2017 dukket det opp et nytt begrep, pasientenes netthelsetjeneste. Første omtale av ordet finner vi på statsråd Høies blogg.

Vi prioriterer å skape pasientenes netthelsetjeneste. I fremtiden skal det være like enkelt og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett, som det i dag er å bruke nettbank. Det vil gjøre hverdagen enklere for pasientene og fjerne tidstyver for helsepersonell.

Bent Høie (blogg). Mer penger til helse, men også mer helse for pengene

Hva består pasientenes netthelsetjeneste av?

Høie har beskrevet pasientenes netthelsetjeneste i flere av sine taler, blant annet talen til Hemit-konferansen i mars 2018, og til Den Norske Dataforening sin e-helsekonferanse 2018.

  • Innsyn i pasientjournal, blodprøvesvar og andre opplysninger på nett og mobil
  • Legemiddeloversikt
  • Se og endre timeavtaler
  • Søke refusjon for pasientreiser
  • Digital kontakt med helsevesenet, for resepter eller andre medisinske spørsmål
  • Beslutningsstøtte
  • Bruk av helsedata og analyse til presisjonsmedisin
  • Samling av pasientjournaler for tilgang uavhengig av hvor pasienten er

Hvem er med?

Statsråden omtaler leverandørmarkedet ofte i sine taler, men er helt klar på at han ønsker at eksisterende helsetjeneste også skal være digitale. 

Det er viktig at vi tar vare på det som er gullet, nemlig fastlegeordningen. Derfor må vi holde tritt med mulighetene. Vi vil ikke ha digitale engangsleger. Vi vil ha digitale fastleger

Bent Høie. Pasientenes netthelsetjeneste. Innledning på Hemit-konferansen 2018.

Hva er da netthelsetjenester?

Jeg kjenner ikke til noen autorative definisjon er av netthelsetjenester. Heller ikke helsetjenester er klart definert, men mange bruker uttrykket synonymt med helsevesen.

Helsetjeneste eller helsevesen er fellesbetegnelse på alle private og offentlige institusjoner og virksomheter i samfunnet som har til formål å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom, å yte pleie og omsorg til syke mennesker eller å rehabilitere og attføre pasienter etter sykdom og skade.

Store medisinske leksikon. Helsetjeneste.

Basert på en slik definisjon så kan vi forsøke å definere pasientens netthelsetjeneste som:

Pasientenes netthelsetjeneste er private og offentlige virksomheter som med digitale verktøy har som formål å forebygge, diagnostisere og/eller behandle sykdom.

Bare et forslag…

I tiden framover skal jeg forsøke å definere mer om hva pasientenes netthelsetjeneste er. Følg med!

Legg inn en kommentar