Vi trenger en bedre definisjon av e-helse!

E-helse har fått en ufortjent dårlig definisjon. Nå må vi ta tak i hva e-helse er, før teknologien spiser opp helsen.

Mens helse defineres ut fra individetes tilstand, så har vi en tendens til å definere e-helse ut fra systemets behov for effektivitet.

Hvordan defineres e-helse?

Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å betre effektivitet, kvalitet og sikkerheit i helse- og omsorgssektoren.

Definisjonen fra nettsidene til Direktoratet for e-helse. Tilsvarende definisjon finner vi i Store Norske Leksikon.

På nettet kan man finne utallige andre definisjoner. Noen interessante trekk ved definisjonene:

  • Helse defineres oftest som helsehjelp gitt av en aktør, ikke som resultat. 
  • Teknologi er med i alle definisjonene
  • Ganske mange handlet om å selge helsetjenester over internett
  • Noen bruker aktiviteter som administrasjon, bestilling, kontakt, oppfølgning eller opplæring som en del av definisjonen.
  • Innbyggere er omtalt som pasienter, innbyggere, forbrukere eller ikke-profesjonelle  

De spesielt interesserte kan lese litteraturgjennomgangen av Oh et al. What is eHealth (3): a systematic review of published definitions. 2005.

Hva mangler i definisjonene?

Jeg synes vi trenger en e-helse-definisjon som handler om mestring av helse, og ikke om teknologi. Allerede i 1946 gikk Verdens Helseorganisasjon (WHO) bort fra sykdomsfokus, og over til en mer framoverlent definisjon av helse. 

Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte.

Definisjonen er kanskje litt snever, og egentlig er det vel ikke mange som har god helse etter denne definisjonen. Derfor liker jeg enda bedre professor Peter F Hjorths definisjon:

God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.

Hvordan kan vi definere e-helse?

Dersom vi vrir litt på Hjorts definisjon, så kanskje vi kommer litt bort fra teknologifokuset, og mer kan fokusere på mestring. 

Så mitt forslag til en definisjon av e-helse er en helt lett omskriving til: 

God e-helse er bruk av teknologi for å bedre evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uungåelige vanskeligheter og hverdagens krav. 

Legg inn en kommentar