Ukeslutt #11: mobildokumentasjon, multidosekrøll og gravideforskning

I uka som gikk kunne vi lese om at leger bruker private mobiler for dokumentasjon, multidosekrøll og forskningshull for gravide. Det har vært nok en spennede uke, og her har du ukas viktigste nyhetssaker.

Bekymret over manglende tilgang til kritiske opplysninger

I en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Kantar Gallup om e-ehelse oppgir 53 prosent av et landsrepresentativt panel at de er bekymret for at de digitale helseopplysningene deres ikke er tilgjengelige for helsepersonell i en akutt situasjon.

– Tidligere opplevde vi at innbyggerne trodde at helsepersonell visste mer enn de faktisk gjorde. Jeg tenker at denne undersøkelsen viser at innbyggerne nå er mer opplyste. De har fått med seg at informasjonsflyten er for dårlig og er bekymret over dette, sier Bergland om funnene til Dagens Medisin.

Ønsker seg GDPR-tilpassede forskningsdatabaser

– Det trengs gode tekniske løsninger som bygger jussen inn i systemene, slik at medisinske forskerne og andre som benytter systemene ikke trenger å tenke så mye på jussen, men kan konsentrere seg om forskningen sin. Det vil være den beste måten å løse dette på, sier forsker og jurist Heidi B. Bentzen til Dagens Medisin.

Mange forskningsdatabaser oppfyller ikke EU-reglene for deling av forskningsdata. Nå trengs nye tekniske løsninger slik at medisinske forskere ikke trenger å tenke på juss, mener Bentzen.null

– Risiko for feilmedisinering med multidose

Tjenesten med medisindispensere og bruk av multidose i hjemmesykepleien bør revideres. Dette er konklusjonen i forskningsprosjektet Min medisin.

– Informasjonen på multidoseposene er vanskelig å lese, og posene er skjøre og vanskelige å åpne for noen. Mange har opplevd å miste tabletter på gulvet når de har åpnet posene. I tillegg får ikke brukerne informasjon om hvilke medisiner de tar, om de skal tas før eller etter måltid eller om bivirkninger, for å nevne noe, sier forsker Kristine Holbø i en nyhetssak hos SINTEF. Saken er også omtalt hos NRK.

Uavhengig av dette, så har Legemiddelverket varslet tilsyn av multidose-leverandører.

Leger dokumenterer med private mobiler

– Dette skjer hver dag, over alt, hele tiden. Når det haster å konsultere kolleger for å kunne gi korrekt behandling, ser vi oss nødt til å bruke egen mobil til å ta bilder for eksempel av pasientskader eller av røntgenbilder, forklarer Foretakstillitsvalgt Anniken Riise Elnes i Yngre legers forening. Les saken hos NRK. OUS-direktør Bjørn Eriksten forteller at pasientsikkerhet kommer først ved behov for raske løsninger.

Ønsker mer forskning på gravide

Kunnskapshullet om kvinnehelse krymper stadig. Men gravide kvinner sitter fortsatt i hullet, skriver vitenskapsskribent og leksikonredaktør Marit Simonsen i en kommentar hos Aftenposten.

– I praksis må også mange kvinner lide seg gjennom svangerskap unødig fordi behandlingstilbudet for gravide med astma, migrene, diabetes, epilepsi og psykiske lidelser er begrenset. Kvinnen alene gis ansvaret for å veie egen lidelse opp mot en potensiell, men ukjent fare ved medisinen, skriver Simonsen.

Legg inn en kommentar