Vi trenger et ensomhetsskaderåd!

I dag, på verdensdagen for psykisk helse, så foreslår jeg at vi etablerer statens ensomhetsskaderåd!

Ensomhet er noe som angår oss alle. Og det er noe som vi alle kan jobbe for å bekjempe. Vi kan alle være mer oppmerksomme på menneskene rundt oss, vise omsorg og empati, og inkludere andre i våre fellesskap!

Hverdagsglede

Selv små handlinger kan gjøre en stor forskjell, som å invitere noen på en kopp kaffe, ta seg tid til å lytte og delta i frivillig arbeid. Rådet for psykiske helse gir deg fem enkle grep for en bedre psykisk helse:

  1. Vær oppmerksom
  2. Vær aktiv
  3. Fortsett å lære
  4. Knytt bånd
  5. Gi

Rådene er superfine, og trenger ikke være vanskelige. Et lite smil tar ikke tid, og en liten prat kan utgjøre en stor forskjell!

Statens ensomhetsskaderåd

For over 50 år siden ble statens tobakkskaderåd opprettet. Tobakk var på den tiden en av de største helseutfordringene i samfunnet.

I dag er verdensdagen for psykisk helse! Psykisk helse har uendelig mange aspekter i seg, men det å være i et fellesskap er noe som mange savner.

Ensomhet kan ha alvorlige konsekvenser for helsen og trivselen til de som lider av det. Den amerikanske folkehelseorganisasjonen CDC viser at ensomhet øker risikoen for hjertesykdom og slag, demens, type 2 diabetes, depresjon og angst, avhengighet, selvmordsrisiko og selvskading.

Statens ensomhetsskaderåd kan opprettes.i dag.

Rådet kan ha som mål å bekjempe ensomhet og fremme sosialt samhold. Rådet skal jobbe for å skape et mer inkluderende samfunn.

Rådet skal gi en kollektiv bevissthet om at ensomhet har alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser. Og skape en felles innsats for å jobbe med at innbyggere, bygninger og nabolag har innebygd inkludering. Ingen burde trenge å være ufrivillig ensom.

Sammen kan vi skape et mer inkluderende og sosialt samfunn med en nullvisjon for ufrivillig ensomhet.

Legg inn en kommentar